ABC Kompaz

VERTELATELIERS

Boeken, beelden en letters met eerste lezers

Leeftijd: 5 - 7 jaar - beginnende lezers

 

Ken jij een letterdokter? Neen?

Tijdens dit atelier kom je te weten wat een letterdokter doet en hoe het komt dat letters woorden en zinnen en nieuwe verhalen maken.

Kinderen worden in een letteratelier gedompeld en mogen zelfs de juf en/of meester aan het werk zetten om nieuwe letters te ontwerpen.

Tijdens dit atelier is er ook ruimte voorzien om zelf met de neuzen in boeken te gaan zitten en op zoek te gaan naar letters die ze mooi vinden, letters die ze kennen, vreemde letters,....

Tijdens de vertelling wordt er ook aandacht besteed aan verschillende soorten boeken (vb: zoek/kijkboeken, stripverhalen, leesboek, prentenboek,…), verschillende tekstballonnen (spreek-, droom-, schreeuwballon,…)

Kinderen gaan a.d.h.v. gerichte opdrachten de verschillen ontdekken en benoemen.

 

Didactische principes/doelstellingen:

  • Uitbreiden van actieve woordenschat
  • Thematische aspecten, gevoelens en verwerkte onderwerpen in deze reeks associëren met de eigen belevingswereld.
  • Gerichte zoekopdrachten kunnen uitvoeren vanuit een boek, vertelplaat,… (zowel o.v.v. illustraties en gevoelens als vanuit letterkennis)
  • Kinderen kunnen verschillende groottes en lettertypes associëren met het achterliggend gevoel en dit ook correct nabootsen.
  • De bedoeling en betekenis van een tekstballon begrijpen.
  • Verschillende soorten tekstballonnen kunnen onderscheiden.
  • Zich openstellen voor verschillende soorten boeken: strips, zoek/kijkboek, kookboek, prentenboek, leesboek,…
  • Zelf een boodschap kunnen schrijven en/of tekenen (symbolen) in een tekstballon.
 

 

RESERVEREN?    BEKIJK FOTO'S

 

Bekijk meer vertelateliers